رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در نیاوران تهران

3
یک دقیقه پیش
اجاره آپارتمان/برج303 متر 4 خوابه در نیاوران
رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 60 میلیون تومان
نیاوران
مسکونی
303 متر
4 خواب
نگین بوکان

0
یک ساعت پیش
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در شمال کاخ - نیاوران‎ - م...
رهن: 1.5 میلیارد تومان
اجاره: 20 میلیون تومان
شمال کاخ - نیاوران‎
مسکونی
180 متر
2 خواب
نگین بوکان

0
یک ساعت پیش
اجاره آپارتمان/برج140 متر 2 خوابه در کامرانیه
رهن: 2.5 میلیارد تومان
اجاره: 15 میلیون تومان
کامرانیه
مسکونی
140 متر
2 خواب
نگین بوکان

1
۲ ساعت پیش
اجاره آپارتمان/برج140 متر 2 خوابه در کامرانیه
رهن: 2.5 میلیارد تومان
اجاره: 15 میلیون تومان
کامرانیه
مسکونی
140 متر
2 خواب
نگین بوکان

4
۲ ساعت پیش
50متر/تکواحدی/موقعیت
رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
دزاشیب
مسکونی
50 متر
1 خواب
جزیره

5
۲ ساعت پیش
60متر/1خواب/حتی مجرد
رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 15 میلیون تومان
نیاوران
مسکونی
60 متر
1 خواب
دارنومان

1
۲ ساعت پیش
اجاره آپارتمان کامرانیه 215 متر فول مشاعات
رهن: 600 میلیون تومان
اجاره: 50 میلیون تومان
کامرانیه
مسکونی
215 متر
3 خواب
شایگان

2
۲ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان بوکان 250 متر لوکس
رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 50 میلیون تومان
بوکان
مسکونی
250 متر
3 خواب
شایگان

3
۲ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان نیاوران 350 متر فول
رهن: 4.1 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
نیاوران
مسکونی
350 متر
4 خواب
شایگان

2
۲ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان 250 متر نیاوران لوکس
رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: 30 میلیون تومان
نیاوران
مسکونی
250 متر
3 خواب
شایگان

4
۲ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان 500 متر نیاوران لوکس
رهن: 5 میلیارد تومان
اجاره: 80 میلیون تومان
نیاوران
مسکونی
500 متر
5 خواب
شایگان

4
۲ ساعت پیش
رهن و اجازه آپارتمان 180 متر نیاوران لوکس
رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: 17 میلیون تومان
نیاوران
مسکونی
180 متر
3 خواب
شایگان

3
۲ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان نیاوران 180 متر لوکس
رهن: 1.6 میلیارد تومان
اجاره: 30 میلیون تومان
شمال کاخ - نیاوران‎
مسکونی
180 متر
3 خواب
شایگان

3
۲ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان نیاوران 270 متر لوکس
رهن: 4 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
نیاوران
مسکونی
270 متر
4 خواب
شایگان

1
۲ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان 200 متر نیاوران لوکس
رهن: 2.3 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
نیاوران
مسکونی
200 متر
3 خواب
شایگان

1
۲ ساعت پیش
اجاره آپارتمان/برج190 متر 3 خوابه در نیاوران
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 50 میلیون تومان
نیاوران
مسکونی
190 متر
3 خواب
نگین بوکان

1
۳ ساعت پیش
اجاره آپارتمان 270 متر نیاوران لوکس
رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: 70 میلیون تومان
نیاوران
مسکونی
270 متر
3 خواب
شایگان

1
۳ ساعت پیش
رهن آپارتمان نیاوران 400 متر 4 خواب مستر
رهن: 5 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
نیاوران
مسکونی
400 متر
4 خواب
شایگان

2
۳ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان کامرانیه 400 متر سوئیت مجزا
رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 150 میلیون تومان
کامرانیه
مسکونی
400 متر
5 خواب
شایگان

4
۳ ساعت پیش
اجاره آپارتمان 230 بوکان با تراس قابل چیدمان
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 90 میلیون تومان
بوکان
مسکونی
230 متر
3 خواب
شایگان