جستجوهای ذخیره شده
آگهی های نشان شده
رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در فرمانیه تهران

8
13 ساعت پیش

350 متر 4 خواب مستر/فول مشاعات هتلینگ

رهن: 5 میلیارد تومان
اجاره: 150 میلیون تومان
فرمانیه
مسکونی
350 متر
4 خواب
3 پارکینگ
دیبا

8
13 ساعت پیش

200 متر 3 خواب/کامرانیه

رهن: 5 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
فرمانیه
مسکونی
210 متر
3 خواب
دیبا

1
14 ساعت پیش

فرمانیه تاپ لوکشین 280 متر ویو شهر

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 150 میلیون تومان
فرمانیه
مسکونی
280 متر
3 خواب
3 پارکینگ
آکس پل رومی

1
15 ساعت پیش

فرمانیه 380 متر ویو ابدی شهر و کوهستان

رهن: 13 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
فرمانیه
مسکونی
380 متر
4 خواب
4 پارکینگ
آکس پل رومی

1
15 ساعت پیش

فرمانیه 430 متر تاپ لوکیشن,مدرن و لوکس

رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: 380 میلیون تومان
فرمانیه
مسکونی
430 متر
4 خواب
6 پارکینگ
آکس پل رومی

1
15 ساعت پیش

فرمانیه 420 متر, 4 جهت نور

رهن: 20 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
فرمانیه
مسکونی
420 متر
4 خواب
6 پارکینگ
آکس پل رومی

1
15 ساعت پیش

فرمانیه 430 متر , مشاعات هتلینگ

رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: 270 میلیون تومان
فرمانیه
مسکونی
430 متر
4 خواب
5 پارکینگ
آکس پل رومی

1
15 ساعت پیش

فرمانیه 426 متر, لابی مجلل

رهن: 2.7 میلیارد تومان
اجاره: 250 میلیون تومان
فرمانیه
مسکونی
426 متر
4 خواب
5 پارکینگ
آکس پل رومی

1
15 ساعت پیش

فرمانیه 190 متر, خوش نقشه

رهن: 3 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
فرمانیه
مسکونی
190 متر
3 خواب
2 پارکینگ
آکس پل رومی

1
15 ساعت پیش

فرمانیه 90 متر ویو مشجر

رهن: 650 میلیون تومان
اجاره: 60 میلیون تومان
فرمانیه
مسکونی
90 متر
1 خواب
2 پارکینگ
آکس پل رومی

1
15 ساعت پیش

فرمانیه 110 متر غرق نور

رهن: 1.5 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
فرمانیه
مسکونی
110 متر
2 خواب
1 پارکینگ
آکس پل رومی

1
15 ساعت پیش

فرمانیه 260 متر ویو ابدی

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 90 میلیون تومان
فرمانیه
مسکونی
260 متر
3 خواب
4 پارکینگ
آکس پل رومی

1
15 ساعت پیش

فرمانیه 130 متر فول مشاعات

رهن: 1.8 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
فرمانیه
مسکونی
130 متر
2 خواب
3 پارکینگ
آکس پل رومی

1
15 ساعت پیش

فرمانیه 230 متر روف گاردن 4 فصل

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 110 میلیون تومان
فرمانیه
مسکونی
230 متر
3 خواب
3 پارکینگ
آکس پل رومی

1
15 ساعت پیش

فرمانیه 550 متر 70 متر تراس گاردن

رهن: 5 میلیارد تومان
اجاره: 300 میلیون تومان
فرمانیه
مسکونی
550 متر
4 خواب
6 پارکینگ
آکس پل رومی

1
15 ساعت پیش

فرمانیه 120 متر غرق نور

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 45 میلیون تومان
فرمانیه
مسکونی
120 متر
2 خواب
2 پارکینگ
آکس پل رومی

1
15 ساعت پیش

فرمانیه 120 متر خوش نقشه

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 35 میلیون تومان
فرمانیه
مسکونی
120 متر
2 خواب
1 پارکینگ
آکس پل رومی

1
15 ساعت پیش

فرمانیه 350 متر فول مشاعات

رهن: 7.5 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
فرمانیه
مسکونی
350 متر
4 خواب
6 پارکینگ
آکس پل رومی

1
15 ساعت پیش

فرمانیه 360 متر استخر روباز با ویو ابدی

رهن: 10.8 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
فرمانیه
مسکونی
360 متر
4 خواب
25 پارکینگ
آکس پل رومی

1
15 ساعت پیش

کامرانیه 240 متر مشاعات بی نظیر

رهن: 8.8 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
فرمانیه
مسکونی
240 متر
3 خواب
30 پارکینگ
آکس پل رومی

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار