رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

100 مت...

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در بلوار فردوس تهران

0
16 ساعت پیش

90متر سالن پرده خور

رهن: 450 میلیون تومان
اجاره: 4.5 میلیون تومان
بلوار فردوس غربی
مسکونی
90 متر
2 خواب
پایتخت2

4
16 ساعت پیش

100متری/دوخوابه/ورزی شمالی

رهن: 860 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
100 متر
2 خواب
املاک پارس

4
2 روز پیش

شمال فردوس غرب/48متری

رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
48 متر
1 خواب
املاک پارس

5
2 روز پیش

100متری/دوخوابه/ورزی شمالی

رهن: 860 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
100 متر
2 خواب
املاک پارس

7
3 روز پیش

57 متر فول کم واحد

رهن: 480 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
57 متر
1 خواب
بارمان

5
3 روز پیش

53متر1خواب/فول امکانات/فول بازسازی/کم سن/فردوس شرق اب...

رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: 8.5 میلیون تومان
بلوار فردوس شرقی
مسکونی
53 متر
2 خواب
بارمان

4
3 روز پیش

55متر 1خواب/فول امکانات/کم سن/بازسازی شده/مناسب مجرد ...

رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: 8.5 میلیون تومان
بلوار فردوس شرقی
مسکونی
55 متر
2 خواب
بارمان

4
3 روز پیش

55متر تک خواب/فول امکانات/فول بازسازی/کم سن/فردوس شرق...

رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: 8.5 میلیون تومان
بلوار فردوس شرقی
مسکونی
55 متر
2 خواب
بارمان

4
3 روز پیش

55متر تک خواب/فول امکانات/فول بازسازی/کم سن/فردوس شرق...

رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: 8.5 میلیون تومان
بلوار فردوس شرقی
مسکونی
55 متر
2 خواب
بارمان

11
3 روز پیش

55متر‌ تک خواب فول امکانات کم سن مناسب مجرد و خانواده...

رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: 8.5 میلیون تومان
بلوار فردوس شرقی
مسکونی
55 متر
2 خواب
بارمان

5
3 روز پیش

100 متر فول امکانات خوش چیدمان در بلوار فردوس

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
فردوس
مسکونی
100 متر
2 خواب
بارمان

7
3 روز پیش

54 متر فول امکانات سالن پرده خور رو به افتاب

رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
فردوس
مسکونی
54 متر
1 خواب
بارمان

7
3 روز پیش

55متر تک خواب فول امکانات فول بازسازی نما تراورتن فر...

رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: 8.5 میلیون تومان
بلوار فردوس شرقی
مسکونی
55 متر
2 خواب
بارمان

1
3 روز پیش

86 متر فول امکانات خوش چیدمان در شمالی های فردوس

رهن: 700 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
فردوس
مسکونی
86 متر
2 خواب
بارمان

1
3 روز پیش

90 متر دوخواب/فول امکانات/رهن کامل

رهن: 730 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
فردوس
مسکونی
90 متر
2 خواب
بارمان

1
3 روز پیش

90 متر دوخواب/فول امکانات/رهن کامل

رهن: 730 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
فردوس
مسکونی
90 متر
2 خواب
بارمان

1
3 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در فردوس - منطقه 5

رهن: 700 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
فردوس
مسکونی
95 متر
2 خواب
بارمان

1
3 روز پیش

90 متر دوخواب/فول امکانات/رهن کامل

رهن: 730 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
فردوس
مسکونی
90 متر
2 خواب
بارمان

1
3 روز پیش

رهن آپارتمان/ 2 خوابه در بلوار فردوس غربی

رهن: 450 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
75 متر
2 خواب
املاک بزرگ آرکان

1
3 روز پیش

رهن آپارتمان/ در بلوار فردوس غربی

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
63 متر
2 خواب
املاک بزرگ آرکان

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار