جستجوهای ذخیره شده
آگهی های نشان شده
رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در پردیس پردیس

1
4 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 1 خوابه در پردیس

رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 2 میلیون تومان
پردیس
مسکونی
65 متر
1 خواب
1 پارکینگ
مسکن نظام

1
4 ماه پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در پردیس

رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
پردیس
مسکونی
85 متر
2 خواب
1 پارکینگ
مسکن نظام

1
4 ماه پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در پردیس

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
پردیس
مسکونی
135 متر
2 خواب
1 پارکینگ
مسکن نظام

1
4 ماه پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در پردیس

رهن: 330 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
پردیس
مسکونی
78 متر
2 خواب
1 پارکینگ
مسکن نظام

1
4 ماه پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در پردیس

رهن: 280 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
پردیس
مسکونی
75 متر
2 خواب
1 پارکینگ
مسکن نظام

1
5 ماه پیش

مغازه اجاره در پاساژ گلستان

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 100 هزار تومان
پردیس
اداری تجاری
15 متر
1 پارکینگ
املاک آراز

4
5 ماه پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در پردیس

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
پردیس
مسکونی
90 متر
2 خواب
املاک محمد

1
6 ماه پیش

پردیسان بهمن 6

رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 4.5 میلیون تومان
پردیس
مسکونی
75 متر
2 خواب
1 پارکینگ
هوم لندپردیس

1
6 ماه پیش

اجاره مغازه فاز 8

رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
پردیس
اداری تجاری
17 متر
املاک آراز

1
6 ماه پیش

آپارتمان اجاره پردیس فاز3

رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 6 میلیون تومان
پردیس
مسکونی
75 متر
2 خواب
1 پارکینگ
مسکن نظام

1
6 ماه پیش

آپارتمان اجاره فاز3 پردیس شهرک راه وترابری

رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 3.5 میلیون تومان
پردیس
مسکونی
80 متر
2 خواب
1 پارکینگ
مسکن نظام

1
6 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در پردیس

رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 3 میلیون تومان
پردیس
مسکونی
75 متر
2 خواب
مسکن نظام

1
6 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در پردیس

رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 6 میلیون تومان
پردیس
مسکونی
86 متر
2 خواب
1 پارکینگ
مسکن نظام

1
6 ماه پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در پردیس

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
پردیس
مسکونی
94 متر
2 خواب
1 پارکینگ
مسکن نظام

1
7 ماه پیش

آپارتمان 92 متری دو خواب فاز 5

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پردیس
مسکونی
92 متر
2 خواب
1 پارکینگ
املاک آراز

1
7 ماه پیش

آپارتمان 92 متری دو خواب فاز 5

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پردیس
مسکونی
92 متر
2 خواب
1 پارکینگ
املاک آراز

1
7 ماه پیش

آپارتمان اجاره پردیس

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پردیس
مسکونی
87 متر
2 خواب
1 پارکینگ
املاک آراز

1
8 ماه پیش

آپارتمان اجاره پردیس فاز 3

رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 4 میلیون تومان
پردیس
مسکونی
75 متر
2 خواب
1 پارکینگ
مسکن نظام

1
8 ماه پیش

آپارتمان اجاره یک خواب پردیس

رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 3.5 میلیون تومان
پردیس
مسکونی
75 متر
1 خواب
1 پارکینگ
مسکن نظام

1
8 ماه پیش

آپارتمان 75متری پردیس خیابان معلم

رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 4.5 میلیون تومان
پردیس
مسکونی
75 متر
2 خواب
1 پارکینگ
مسکن نظام

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار