1/5

امکانات و توضیحات

نگهبان
آسانسور
قابل تبدیل
رهن کامل

105 متر دفترکار سنداداری پارکینگ اجاره ای موجود است 400 میلیون رهن کامل قابل تبدیل می باشد

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲