1/7

امکانات و توضیحات

درب ریموت
انباری
آسانسور
رهن کامل

پارکینگ-آسانسور-انباری طبقه 5-کلا 17واحد-نما گرانیت-نور عالی بدون مشرف-خوش نقشه

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲