1/3

امکانات و توضیحات

انباری
آسانسور

60متر یکخوابه تمیز طبقه دوم 5طبقه چهار واحدی فول بازدید آزاد تخلیه 50رهن و 2اجارش خیابون 220 بین 35 و 37 مالک به مجرد اجاره نمیدهد

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲