1/9

امکانات و توضیحات

انباری

بهترین لوکیشن شهرک غرب فول بازسازی طبقه اول 2 طبقه 2 واحدی 1 از 4 دنج وارام امنیت بالا دسترسی اسان نگهبانی شبانه روی سرایداری مقیم حیاط مشجر و زیبا قابل تبدیل

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲