رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره ویلا، خانه ویلایی، باغ ویلا در اصفهان

0
۳ ماه پیش
اجاره ویلایی/باغ و باغچه در خیابان فرایبورگ
رهن: 700 میلیون تومان
اجاره: 40 میلیون تومان
خیابان فرایبورگ
مسکونی
260 متر
املاک فردین

8
۵ ماه پیش
رهن ویلایی 1 خوابه در ابن سینا نزدیک به خیابا
رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 2 میلیون تومان
ابن سینا
مسکونی
131 متر
1 خواب

7
۶ ماه پیش
رهن ویلایی/در باغ دریاچه
رهن: 1.5 میلیارد تومان
اجاره: 5 میلیون تومان
باغ دریاچه
مسکونی
450 متر
3 خواب

0
۶ ماه پیش
اجاره ویلایی/باغ و باغچه 4 خوابه در جابرانصاری
رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 7 میلیون تومان
جابرانصاری
مسکونی
200 متر
4 خواب

0
۶ ماه پیش
اجاره ویلایی/باغ و باغچه 1 خوابه در بلوار ارتش
رهن: 50 میلیون تومان
اجاره: 500 هزار تومان
بلوار ارتش
مسکونی
85 متر
1 خواب

0
۶ ماه پیش
اجاره ویلایی/باغ و باغچه 1 خوابه در باغ غدیر 
رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 3.5 میلیون تومان
باغ غدیر 
مسکونی
130 متر
1 خواب

0
۶ ماه پیش
اجاره ویلایی/باغ و باغچه 4 خوابه در مرداویچ
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 80 میلیون تومان
مرداویچ
مسکونی
950 متر
4 خواب

0
۶ ماه پیش
اجاره ویلایی/باغ و باغچه 1 خوابه در هفتون - ۲۴ متری
رهن: 30 میلیون تومان
اجاره: 2.5 میلیون تومان
هفتون - ۲۴ متری
مسکونی
100 متر
1 خواب

0
۶ ماه پیش
اجاره ویلایی/باغ و باغچه 3 خوابه در رودکی
رهن: 30 میلیون تومان
اجاره: 2.8 میلیون تومان
رودکی
مسکونی
90 متر
3 خواب

0
۶ ماه پیش
اجاره ویلایی/باغ و باغچه 3 خوابه در بلوار ارتش
رهن: 50 میلیون تومان
اجاره: 3 میلیون تومان
بلوار ارتش
مسکونی
300 متر
3 خواب