رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه در تهران پارس تهران

0
۱۸ ساعت پیش
38 متر تجاری بر اصلی
رهن: 50 میلیون تومان
اجاره: 8 میلیون تومان
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
36 متر
یاس نو

0
۷ روز پیش
رهن مغازه در تهران پارس شرقی
رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
30 متر
امپراتور

0
۷ روز پیش
مغازه در 196 شرقی
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 6 میلیون تومان
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
24 متر
امپراتور

1
۷ روز پیش
اجاره زیر زمین در تهران پارس شرقی
رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 33 میلیون تومان
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
300 متر
امپراتور

0
۸ روز پیش
اجاره مغازه در خیابان امین
رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 3 میلیون تومان
فلکه سوم تهرانپارس
اداری تجاری
40 متر
امپراتور

0
۸ روز پیش
اجاره مغازه در تهران پارس
رهن: 15 میلیون تومان
اجاره: 3.2 میلیون تومان
تهران پارس
اداری تجاری
15 متر
امپراتور

0
۸ روز پیش
کارگاه اجاره ای برق سه فاز تهرانپارس
رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 3 میلیون تومان
تهران پارس
اداری تجاری
40 متر
امپراتور

0
۸ روز پیش
رهن مغازه در تهران پارس شرقی
رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
20 متر
امپراتور

1
۸ روز پیش
رهن مغازه در تهران پارس شرقی
رهن: 450 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
30 متر
امپراتور

1
۸ روز پیش
مغازه بر خیابان اصلی 196 شرقی 2 نبش
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
30 متر
امپراتور

2
۹ روز پیش
90 متر تجاری اصلی 196
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
90 متر
یاس نو

0
۱۱ روز پیش
200 متر تجاری اصلی 196
رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 40 میلیون تومان
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
200 متر
یاس نو

0
یک ماه پیش
25 متر تجاری بر اصلی
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
25 متر
یاس نو

14
یک ماه پیش
160 متر تجاری اصلی 196
رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 35 میلیون تومان
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
160 متر
یاس نو

1
یک ماه پیش
68 متر تجاری نوساز غربی تهرانپارس
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
فلکه سوم تهرانپارس
اداری تجاری
68 متر
1 خواب
یاس نو

0
۲ ماه پیش
150 متر تجاری بر اصلی
رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 32 میلیون تومان
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
150 متر
یاس نو

0
۲ ماه پیش
220 متر خیابان 182
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
220 متر
یاس نو

0
۴ ماه پیش
1000 متر گاراژ تهرانپارس غربی
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
تهران پارس غربی
اداری تجاری
1000 متر
یاس نو

0
۴ ماه پیش
100 متر مغازه دور میدان فلکه اول
رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
فلکه اول تهرانپارس
اداری تجاری
100 متر
یاس نو

0
۵ ماه پیش
70 متر اصلی وفادار
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 9 میلیون تومان
تهران پارس
اداری تجاری
70 متر
یاس نو