رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه در سعادت اباد تهران

1
۱۱ ساعت پیش
اجاره مغازه در سعادت اباد
رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 62 میلیون تومان
سعادت اباد
اداری تجاری
42 متر
خانه

1
۱۲ ساعت پیش
اجاره مغازه در سعادت اباد
رهن: 650 میلیون تومان
اجاره: 56 میلیون تومان
سعادت اباد
اداری تجاری
60 متر
خانه

1
۱۶ ساعت پیش
اجاره مغازه در سعادت اباد - منطقه 2
رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 20 میلیون تومان
سعادت اباد
اداری تجاری
25 متر
خانه

2
۶ روز پیش
سند تجاری بر بلوار اصلی سعادت اباد
رهن: 800 میلیون تومان
اجاره: 40 میلیون تومان
سعادت اباد
اداری تجاری
80 متر
مثلث

1
۹ روز پیش
اجاره مغازه تجاری 270 متر زیر همکف کافه رستوران
رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 90 میلیون تومان
سعادت اباد
اداری تجاری
270 متر
پیمان

9
۹ روز پیش
اجاره مغازه در سعادت اباد - منطقه 2
رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 50 میلیون تومان
دریا
اداری تجاری
120 متر
پیمان

5
۱۰ روز پیش
اجاره مغازه 145 متر سعادت اباد
رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 38 میلیون تومان
سعادت اباد
اداری تجاری
145 متر
فرهنگ سعادت آباد

11
۱۰ روز پیش
اجاره مغازه 260 متر در سعادت اباد
رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 70 میلیون تومان
سعادت اباد
اداری تجاری
260 متر
فرهنگ سعادت آباد

5
۱۰ روز پیش
اجاره مغازه 145 متر سعادت اباد
رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 38 میلیون تومان
سعادت اباد
اداری تجاری
145 متر
فرهنگ سعادت آباد

0
۱۰ روز پیش
اجاره مغازه در سعادت اباد
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
سعادت اباد
اداری تجاری
145 متر
فرهنگ سعادت آباد

5
۱۰ روز پیش
اجاره مغازه 145 متر سعادت اباد
رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 38 میلیون تومان
سعادت اباد
اداری تجاری
145 متر
فرهنگ سعادت آباد

1
۱۰ روز پیش
اجاره مغازه در سعادت اباد 145متر
رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 35 میلیون تومان
سعادت اباد
اداری تجاری
145 متر
فرهنگ سعادت آباد

5
۱۰ روز پیش
اجاره مغازه 145 متر سعادت اباد
رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 38 میلیون تومان
سعادت اباد
اداری تجاری
145 متر
فرهنگ سعادت آباد

4
۱۰ روز پیش
رهن مغازه در بلوار شهرداری - سعادت اباد
رهن: 800 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار شهرداری - سعادت اباد
اداری تجاری
30 متر
فرهنگ سعادت آباد

18
۱۰ روز پیش
اجاره مغازه در سعادت اباد
رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: 40 میلیون تومان
سعادت اباد
اداری تجاری
240 متر
فرهنگ سعادت آباد

7
۱۰ روز پیش
اجاره مغازه در سعادت اباد 40 متر دونبش
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
بلوار شهرداری - سعادت اباد
اداری تجاری
40 متر
فرهنگ سعادت آباد

8
۱۰ روز پیش
اجاره مغازه در سعادت اباد 130 متر سه نبش
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 40 میلیون تومان
سعادت اباد
اداری تجاری
130 متر
فرهنگ سعادت آباد

1
۱۰ روز پیش
اجاره مغازه 120متر+70متر بالکن در سعادت اباد
رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 50 میلیون تومان
سعادت اباد
اداری تجاری
120 متر
1 خواب
فرهنگ سعادت آباد

8
۱۰ روز پیش
اجاره مغازه در سعادت اباد 130 متر سه نبش
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 40 میلیون تومان
سعادت اباد
اداری تجاری
130 متر
فرهنگ سعادت آباد

18
۱۰ روز پیش
اجاره مغازه در سعادت اباد
رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: 40 میلیون تومان
سعادت اباد
اداری تجاری
240 متر
فرهنگ سعادت آباد