رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه در پاسداران تهران

1
۱۴ ساعت پیش
اجاره مغازه17 متر دراختیاریه
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 12 میلیون تومان
پاسداران
اداری تجاری
17 متر
سران

1
۱۴ ساعت پیش
رهن مغازه 85 متر در پاسداران
رهن: 1.1 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
اداری تجاری
85 متر
سران

1
۱۴ ساعت پیش
رهن مغازه85 متر در اختیاریه
رهن: 1.1 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
اداری تجاری
85 متر
سران

9
۵ روز پیش
مغازه 270 متر پاسداران
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پاسداران
اداری تجاری
270 متر
نگین بوکان

4
۵ روز پیش
مغازه 200 متر پاسداران
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پاسداران
اداری تجاری
200 متر
نگین بوکان

1
۵ روز پیش
مغازه 120 متر پاسداران
رهن: 5 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
اداری تجاری
120 متر
نگین بوکان

0
۱۳ روز پیش
90 متر مغازه سنگکی
رهن: 450 میلیون تومان
اجاره: 23 میلیون تومان
پاسداران
اداری تجاری
90 متر
بام فدک

6
۲۴ روز پیش
مغازه 123 متری در پاسداران
رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 70 میلیون تومان
پاسداران
اداری تجاری
123 متر
بام فدک

0
یک ماه پیش
اجاره مغازه 17 متر درمغازه
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 12 میلیون تومان
پاسداران
اداری تجاری
17 متر
سران

1
یک ماه پیش
رهن مغازه 85 متر در اختیاریه
رهن: 1.1 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
اداری تجاری
85 متر
سران

0
یک ماه پیش
اجاره مغازه 17 متر در پاسداران
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 12 میلیون تومان
پاسداران
اداری تجاری
17 متر
سران

1
یک ماه پیش
اجاره مغازه 17 متر دراختیاریه
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 12 میلیون تومان
پاسداران
اداری تجاری
17 متر
سران

1
یک ماه پیش
رهن مغازه85 متر دراختیاریه
رهن: 1.1 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
اداری تجاری
85 متر
سران

0
یک ماه پیش
85 متر مغازه در اختیاریه
رهن: 1.1 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
اداری تجاری
85 متر
1 خواب
سران

0
یک ماه پیش
اجاره 24 متر مغازه اختیاریه
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 15 میلیون تومان
پاسداران
اداری تجاری
24 متر
1 خواب
سران

0
یک ماه پیش
اجاره 50 متر مغازه بر پاسداران
رهن: 1.5 میلیارد تومان
اجاره: 180 میلیون تومان
پاسداران
اداری تجاری
130 متر
سران

0
یک ماه پیش
اجاره 69 متر مغازه بر دولت
رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 80 میلیون تومان
پاسداران
اداری تجاری
69 متر
سران

0
یک ماه پیش
اجاره 50 متر مغازه با زیرزمین اختیاریه
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 20 میلیون تومان
پاسداران
اداری تجاری
50 متر
سران

1
یک ماه پیش
اجاره مغازه در پاسداران
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پاسداران
اداری تجاری
35 متر
سران

8
۲ ماه پیش
اجاره مغازه 200 متر بر پاسداران
رهن: 8 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
اداری تجاری
200 متر
نگین بوکان