رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه در بلوار فردوس تهران

1
۱۸ ساعت پیش
رهن مغازه در بلوار فردوس شرقی - منطقه 5
رهن: 5.5 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس شرقی
اداری تجاری
450 متر
رهام

10
۸ روز پیش
500متر/تجاری/فلت/مناسب برند ها
رهن: 6 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس شرقی
اداری تجاری
500 متر
1 خواب
املاک بزرگ گلها

1
۱۸ روز پیش
رهن 336 متر تجاری / بر. آیت الله کاشانی
رهن: 6 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار ایت الله کاشانی
اداری تجاری
336 متر
گروه املاک پرشیا

0
۲ ماه پیش
اجاره مغازه در شهرک پرواز
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
شهرک پرواز
اداری تجاری
50 متر
املاک پارس

0
۲ ماه پیش
50متری مغازه/ورزی
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
بلوار فردوس غربی
اداری تجاری
50 متر
املاک پارس

0
۳ ماه پیش
اجاره مغازه در بلوار فردوس غربی - منطقه 5
رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 20 میلیون تومان
بلوار فردوس غربی
اداری تجاری
30 متر
املاک بزرگ آرکان

0
۳ ماه پیش
اجاره مغازه در بلوار فردوس غربی - منطقه 5
رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 18 میلیون تومان
بلوار فردوس غربی
اداری تجاری
38 متر
املاک بزرگ آرکان

0
۴ ماه پیش
اجاره مغازه در بلوار فردوس غربی
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
بلوار فردوس غربی
اداری تجاری
24 متر
املاک بزرگ آرکان

1
۴ ماه پیش
اجاره مغازه در شهرک پرواز
رهن: 90 میلیون تومان
اجاره: 9 میلیون تومان
شهرک پرواز
اداری تجاری
25 متر
املاک پارس

1
۴ ماه پیش
اجاره مغازه در بلوار فردوس غربی
رهن: 90 میلیون تومان
اجاره: 9 میلیون تومان
بلوار فردوس غربی
اداری تجاری
25 متر
املاک پارس

1
۴ ماه پیش
اجاره مغازه در بلوار فردوس غربی
رهن: 90 میلیون تومان
اجاره: 9 میلیون تومان
بلوار فردوس غربی
اداری تجاری
25 متر
املاک پارس

1
۴ ماه پیش
اجاره مغازه در شهرک پرواز
رهن: 90 میلیون تومان
اجاره: 9 میلیون تومان
شهرک پرواز
اداری تجاری
25 متر
املاک پارس

1
۴ ماه پیش
25مترمغازه/
رهن: 90 میلیون تومان
اجاره: 9 میلیون تومان
شهرک پرواز
اداری تجاری
25 متر
املاک پارس

1
۴ ماه پیش
25متر مغازه/ورزی
رهن: 90 میلیون تومان
اجاره: 9 میلیون تومان
بلوار فردوس غربی
اداری تجاری
25 متر
املاک پارس

0
۵ ماه پیش
25متر مغازه/ورزی
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
بلوار فردوس غربی
اداری تجاری
25 متر
املاک پارس

4
۷ ماه پیش
اجاره مغازه در بلوار فردوس شرقی
رهن: 120 میلیون تومان
اجاره: 17 میلیون تومان
بلوار فردوس شرقی
اداری تجاری
19 متر
رهام