رهن/ا...

اداری ...

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره املاک اداری و تجاری در تهران پارس تهران

0
۱۱ ساعت پیش
رهن دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در تهران پارس
رهن: 410 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس
اداری تجاری
78 متر
2 خواب
توکلی

1
۶ روز پیش
68 متر تجاری نوساز غربی تهرانپارس
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
فلکه سوم تهرانپارس
اداری تجاری
68 متر
1 خواب
یاس نو

14
۶ روز پیش
160 متر تجاری اصلی 196
رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 35 میلیون تومان
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
160 متر
یاس نو

10
۷ روز پیش
50مترموقعیت اداری
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
فلکه اول تهرانپارس
اداری تجاری
50 متر
1 خواب
بنفیت

3
۹ روز پیش
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در تهران پارس
رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 6 میلیون تومان
تهران پارس
اداری تجاری
90 متر
2 خواب
بنفیت

0
۱۱ روز پیش
رهن دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در جشنواره
رهن: 600 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
جشنواره
اداری تجاری
110 متر
2 خواب
کیانیان

0
۱۴ روز پیش
150 متر تجاری بر اصلی
رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 32 میلیون تومان
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
150 متر
یاس نو

0
۱۴ روز پیش
220 متر خیابان 182
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
220 متر
یاس نو

1
۱۸ روز پیش
آپارتمان 55 متری موقعیت اداری
رهن: 340 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس غربی
اداری تجاری
55 متر
1 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

1
یک ماه پیش
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در تهران پار...
رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 7 میلیون تومان
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
100 متر
2 خواب
کیانیان

0
یک ماه پیش
اجاره انبار, سوله, کارگاه و کارخانه در تهران پارس غربی
رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 7 میلیون تومان
تهران پارس غربی
اداری تجاری
165 متر
کیانیان

1
۲ ماه پیش
واحد اداری 110متری بر رسالت
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 15 میلیون تومان
فلکه اول تهرانپارس
اداری تجاری
110 متر
1 خواب
یاس نو

1
۲ ماه پیش
90متر موقعیت اداری بر اصلی فرجام
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 13 میلیون تومان
تهران پارس
اداری تجاری
90 متر
2 خواب
بنفیت

3
۳ ماه پیش
آپارتمان اداری با قابلیت تمامی مشاغل
رهن: 1.5 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
فلکه سوم تهرانپارس
اداری تجاری
310 متر
3 خواب
یاس نو

0
۳ ماه پیش
1000 متر گاراژ تهرانپارس غربی
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
تهران پارس غربی
اداری تجاری
1000 متر
یاس نو

0
۳ ماه پیش
100 متر مغازه دور میدان فلکه اول
رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
فلکه اول تهرانپارس
اداری تجاری
100 متر
یاس نو

0
۴ ماه پیش
70 متر اصلی وفادار
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 9 میلیون تومان
تهران پارس
اداری تجاری
70 متر
یاس نو

0
۳ ماه پیش
40 متر تجاری اصلی 196
رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 15 میلیون تومان
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
40 متر
یاس نو

3
۴ ماه پیش
90مترمغازه بررشیدشمالی
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 25 میلیون تومان
تهران پارس غربی
اداری تجاری
90 متر
بنفیت

4
۴ ماه پیش
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 1 خوابه در تهران پار...
رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 5.5 میلیون تومان
تهران پارس شرقی
اداری تجاری
55 متر
1 خواب
گروه مشاورین املاک آراز