رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره املاک مسکونی، آپارتمان، برج و خانه در ستارخان تهران

1
۱۵ ساعت پیش
شمال ستارخان 100 متر کلید نخورده
رهن: 950 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
ستارخان
مسکونی
100 متر
2 خواب
کاوش

0
۶ ساعت پیش
70متر یکخواب همکف لوکیشن قوی
رهن: 50 میلیون تومان
اجاره: 9 میلیون تومان
ستارخان
مسکونی
70 متر
1 خواب
آژانس املاک آقای ملک

0
۶ ساعت پیش
130 متر 3خواب فول امکانات کلید نخورده
رهن: 1.2 میلیارد تومان
اجاره: 500 هزار تومان
ستارخان
مسکونی
130 متر
3 خواب
آژانس املاک آقای ملک

1
۲ روز پیش
رهن آپارتمان/برج 1 خوابه در شادمان - منطقه 2
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
شادمان
مسکونی
60 متر
1 خواب
خاورمیانه

1
۲ روز پیش
اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در ستارخان - منطقه 2
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 12 میلیون تومان
ستارخان
مسکونی
118 متر
3 خواب
املاک عمارت

1
۱۸ ساعت پیش
اجاره آپارتمان/برج 1 خوابه در شهرارا
رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 7.5 میلیون تومان
شهرارا
مسکونی
71 متر
1 خواب
کاوش

6
۲ روز پیش
آپارتمان92 متری 2 خوابه
رهن: 800 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
شادمان
مسکونی
92 متر
2 خواب
آی تی

1
۴ روز پیش
اجاره آپارتمان/برج 1 خوابه در شهرارا
رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 7.5 میلیون تومان
شهرارا
مسکونی
71 متر
1 خواب
کاوش

11
۶ روز پیش
آپارتمان 92 متر تک واحدی
رهن: 800 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
شادمان
مسکونی
92 متر
2 خواب
آی تی

0
۷ روز پیش
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در شادمان
رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: 9.5 میلیون تومان
شادمان
مسکونی
84 متر
2 خواب
کاوش

1
۷ روز پیش
رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در برق الستوم
رهن: 560 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
برق الستوم
مسکونی
94 متر
2 خواب
کاوش

1
۷ روز پیش
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در undefined
رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 7.5 میلیون تومان
شهرارا
مسکونی
72 متر
2 خواب
کاوش

1
۸ روز پیش
ستارخان 140متر 3خواب بزرگ تکواحدی
رهن: 680 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
ستارخان
مسکونی
140 متر
3 خواب
کاوش

1
۹ روز پیش
اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در توحید - منطقه 2
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 12 میلیون تومان
توحید
مسکونی
118 متر
3 خواب
املاک عمارت

5
۹ روز پیش
آپارتمان 92 متر 2 خوابه
رهن: 800 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
شادمان
مسکونی
92 متر
2 خواب
آی تی

0
۹ روز پیش
ستارخان , توحید ,66 متری یک خواب
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
توحید
مسکونی
66 متر
1 خواب
رستا

0
۹ روز پیش
ستارخان , توحید ,66 متری یک خواب
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
ستارخان
مسکونی
66 متر
1 خواب
رستا

0
۹ روز پیش
ستارخان , توحید ,66 متری یک خواب
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
توحید
مسکونی
66 متر
1 خواب
رستا

0
۹ روز پیش
ستارخان 60 متری 1خواب
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
ستارخان
مسکونی
60 متر
1 خواب
رستا

1
۹ روز پیش
ستارخان .80 متری 2خواب
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
توحید
مسکونی
80 متر
2 خواب
رستا