رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره املاک مسکونی، آپارتمان، برج و خانه در دردشت تهران

1
۶ روز پیش
رهن آپارتمان/برج 1 خوابه در دردشت - منطقه 8
رهن: 340 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
دردشت
مسکونی
55 متر
1 خواب
حیدری شعبه نادی

1
۱۲ روز پیش
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 4 میلیون تومان
دردشت
مسکونی
72 متر
2 خواب
حیدری شعبه نادی

1
۱۲ روز پیش
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
رهن: 120 میلیون تومان
اجاره: 8.5 میلیون تومان
دردشت
مسکونی
120 متر
2 خواب
حیدری شعبه نادی

1
۱۳ روز پیش
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 4 میلیون تومان
دردشت
مسکونی
72 متر
2 خواب
حیدری شعبه نادی

0
۱۷ روز پیش
رهن آپارتمان/برج 1 خوابه در دردشت - منطقه 8
رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
دردشت
مسکونی
40 متر
1 خواب
حیدری شعبه نادی

12
۲۱ روز پیش
65 متر . تک واحد . نارمک
رهن: 430 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
دردشت
مسکونی
65 متر
1 خواب
پدیده میرداماد

6
۲۵ روز پیش
رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
رهن: 750 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
دردشت
مسکونی
80 متر
2 خواب
پارسیان

6
۲۵ روز پیش
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 4 میلیون تومان
دردشت
مسکونی
75 متر
2 خواب
پارسیان

17
یک ماه پیش
60 متر یک خواب تکواحدی
رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 7.5 میلیون تومان
دردشت
مسکونی
60 متر
1 خواب
پدیده میرداماد

1
یک ماه پیش
رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در دردشت - منطقه 8
رهن: 1.8 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دردشت
مسکونی
175 متر
3 خواب
حیدری شعبه نادی

6
۳ ماه پیش
رهن آپارتمان1 خوابه در دردشت
رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
دردشت
مسکونی
52 متر
1 خواب

0
۳ ماه پیش
رهن آپارتمان/ 1 خوابه در دردشت
رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
دردشت
مسکونی
57 متر
1 خواب

6
۳ ماه پیش
رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
رهن: 380 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
دردشت
مسکونی
100 متر
2 خواب
پارسیان

1
۴ ماه پیش
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 2 میلیون تومان
دردشت
مسکونی
90 متر
2 خواب
ملل

1
۴ ماه پیش
اجاره آپارتمان/برج 1 خوابه در دردشت - منطقه 8
رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 3.5 میلیون تومان
دردشت
مسکونی
90 متر
1 خواب
ملل

1
۴ ماه پیش
رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
رهن: 350 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
دردشت
مسکونی
80 متر
2 خواب
ملل

1
۴ ماه پیش
اجاره آپارتمان/برج 1 خوابه در دردشت - منطقه 8
رهن: 160 میلیون تومان
اجاره: 4 میلیون تومان
دردشت
مسکونی
55 متر
1 خواب
ملل

7
۵ ماه پیش
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 5.2 میلیون تومان
دردشت
مسکونی
85 متر
2 خواب
ملل

8
۵ ماه پیش
رهن آپارتمان/ 1 خوابه
رهن: قیمت توافقی
اجاره: رهن کامل
دردشت
مسکونی
60 متر
1 خواب

1
۵ ماه پیش
رهن آپارتمان 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
رهن: 550 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
دردشت
مسکونی
85 متر
2 خواب
ملل