رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره املاک مسکونی، آپارتمان، برج و خانه در پاسداران تهران

10
۲ ساعت پیش
اجاره اپارتمان 16 متری /نوساز
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پاسداران
مسکونی
160 متر
3 خواب
ایوان

8
۲ ساعت پیش
اجاره آپارتمان 185 متری/ 2 پارکینگ
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پاسداران
مسکونی
185 متر
3 خواب
ایوان

5
۲ ساعت پیش
اجاره 280 متر - تکرار نشدنی
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پاسداران
مسکونی
280 متر
4 خواب
ایوان

8
۲ ساعت پیش
اجاره 180 متر در پاسداران - خوش نقشه
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پاسداران
مسکونی
180 متر
3 خواب
ایوان

5
۲ ساعت پیش
اجاره واحد 160 متری خوش نقشه در پاسداران
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پاسداران
مسکونی
160 متر
3 خواب
ایوان

8
۲ ساعت پیش
رهن و اجاره 145 متر پاسداران - کم نظیر
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پاسداران
مسکونی
140 متر
3 خواب
ایوان

10
۲ ساعت پیش
اجاره آپارتمان 192 متری/ فول مشاعات /قابل تمدید
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پاسداران
مسکونی
192 متر
3 خواب
ایوان

12
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان/ 4 خوابه در پاسداران/قراردادچندساله/قابل...
رهن: قیمت توافقی
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
265 متر
4 خواب
ایوان

10
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان/240متری/قابل تمدید/قراردادچندساله/نور خو...
رهن: قیمت توافقی
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
240 متر
4 خواب
ایوان

11
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان/برج 3 خوابه پاسداران/175متری/بهترین فصل ...
رهن: قیمت توافقی
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
175 متر
3 خواب
ایوان

6
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان/3 خوابه پاسداران*200متری*قابل تمدید*2پا...
رهن: قیمت توافقی
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
200 متر
3 خواب
ایوان

11
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در پاسداران/232متری/قابل تبدیل
رهن: قیمت توافقی
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
232 متر
3 خواب
ایوان

10
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان/برج 4 خوابه در پاسداران/260متری/قراردادچ...
رهن: قیمت توافقی
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
260 متر
4 خواب
ایوان

14
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در پاسداران/240متری/قابل تمد...
رهن: قیمت توافقی
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
240 متر
3 خواب
ایوان

12
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان/برج 5 خوابه در پاسداران/300متری/مشاعات ف...
رهن: قیمت توافقی
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
300 متر
5 خواب
ایوان

10
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان/برج 4 خوابه در پاسداران/265متری/قابل تمد...
رهن: قیمت توافقی
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
265 متر
4 خواب
ایوان

6
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان/3 خوابه پاسداران/280متری/قابل تبدیل/2پا...
رهن: قیمت توافقی
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
280 متر
3 خواب
ایوان

4
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان/برج 4 خوابه در پاسداران/نما دیدنی/قابل ت...
رهن: قیمت توافقی
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
245 متر
4 خواب
ایوان

10
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان/برج 4 خوابه در پاسداران/350متری/قرار داد...
رهن: قیمت توافقی
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
350 متر
4 خواب
ایوان

6
۲ ساعت پیش
اجاره آپارتمان 4 خوابه در پاسداران/قرار داد چند ساله
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پاسداران
مسکونی
220 متر
4 خواب
ایوان