رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره املاک مسکونی، آپارتمان، برج و خانه در مرزداران تهران

5
۲ ساعت پیش
85 متر 3 ساله فول امکانات مرزداران
رهن: 700 میلیون تومان
اجاره: 1.5 میلیون تومان
مرزداران
مسکونی
85 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

3
۲ ساعت پیش
80 متر 6 ساله فول سرسبز
رهن: 620 میلیون تومان
اجاره: 3 میلیون تومان
مرزداران
مسکونی
80 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

8
۲ ساعت پیش
اجاره 88 متر 2 خواب در مرزداران فول امکانات
رهن: 330 میلیون تومان
اجاره: 12 میلیون تومان
مرزداران
مسکونی
88 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

7
۲ ساعت پیش
اجاره 90 متر 3 ساله کلید نخورده مرزداران ابراهیمی
رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 12 میلیون تومان
مرزداران
مسکونی
90 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

6
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان/ 2 خوابه در مرزداران فول امکانات
رهن: 750 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
مرزداران
مسکونی
80 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

4
۲ ساعت پیش
اجاره آپارتمان/2 خوابه در مرزداران نوساز
رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 13 میلیون تومان
مرزداران
مسکونی
85 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

6
۲ ساعت پیش
95 متر 4 ساله فول مرزداران ابراهیمی
رهن: 600 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
مرزداران
مسکونی
95 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

4
۲ ساعت پیش
اجاره 100 متر 3 ساله فول مرزداران
رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
مرزداران
مسکونی
100 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

4
۲ ساعت پیش
اجاره آپارتمان/ 2 خوابه در مرزداران با 2 پارکینگ
رهن: 600 میلیون تومان
اجاره: 12 میلیون تومان
مرزداران
مسکونی
110 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

2
۲ ساعت پیش
اجاره آپارتمان/ 2 خوابه در مرزداران با 2 پارکینگ
رهن: 600 میلیون تومان
اجاره: 12 میلیون تومان
مرزداران
مسکونی
110 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

1
۲ ساعت پیش
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در مرزداران - منطقه 2
رهن: 600 میلیون تومان
اجاره: 8 میلیون تومان
مرزداران
مسکونی
90 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

1
۲ ساعت پیش
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در مرزداران - منطقه 2
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 7 میلیون تومان
مرزداران
مسکونی
90 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

1
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان/برج 1 خوابه در مرزداران - منطقه 2
رهن: 550 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
مرزداران
مسکونی
75 متر
1 خواب
املاک بزرگ گلها

1
۲ ساعت پیش
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در مرزداران - منطقه 2
رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 13 میلیون تومان
مرزداران
مسکونی
90 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

1
۲ ساعت پیش
اجاره 105 متر آپارتمان 4 ساله مرزداران دو خواب
رهن: 600 میلیون تومان
اجاره: 8.5 میلیون تومان
مرزداران
مسکونی
105 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

13
۲ ساعت پیش
اجاره 300 متر آپارتمان در دو واحد /مرزداران
رهن: 1.6 میلیارد تومان
اجاره: 30 میلیون تومان
مرزداران
مسکونی
300 متر
3 خواب
مثلث

2
۲ ساعت پیش
فروش آپارتمان3 خوابه در مرزداران - منطقه 2
رهن: 2.05 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
مرزداران
مسکونی
180 متر
3 خواب
املاک بزرگ گلها

1
۳ ساعت پیش
اجاره آپارتمان 2 خوابه در مرزداران - منطقه 2
رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 9.5 میلیون تومان
مرزداران
مسکونی
92 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

1
۳ ساعت پیش
رهن آپارتمان 2 خوابه در مرزداران - منطقه 2
رهن: 950 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
مرزداران
مسکونی
100 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

2
۳ ساعت پیش
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در مرزداران - منطقه 2
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
مرزداران
مسکونی
90 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها