نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

رهن/ا...

آپارت...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

رهن و اجاره املاک مسکونی، آپارتمان، برج و خانه در سارئ سارئ

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در ساری
0
رهن:
30 میلیون تومان
اجاره:
3.5 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در ساری
ساری

مسکونی

100 متر

2 خواب

5 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در ساری
0
رهن:
200 میلیون تومان
اجاره:
رهن کامل
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در ساری
ساری

مسکونی

73 متر

2 خواب

6 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در ساری
0
رهن:
170 میلیون تومان
اجاره:
رهن کامل
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در ساری
ساری

مسکونی

86 متر

2 خواب

6 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در ساری
0
رهن:
100 میلیون تومان
اجاره:
600 هزار تومان
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در ساری
ساری

مسکونی

80 متر

2 خواب

6 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در ساری
0
رهن:
100 میلیون تومان
اجاره:
4 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در ساری
ساری

مسکونی

115 متر

2 خواب

6 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در ساری
0
رهن:
400 میلیون تومان
اجاره:
رهن کامل
اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در ساری
ساری

مسکونی

135 متر

3 خواب

6 ماه پیش
1