ثبت رایگان آگهی

ماهان

نام مدیر: علی بنی اسدیحوزه فعالیت: شهرک غربآدرس: بلوار فرحزادی خیابان تربیت معلم پلاک ۱۵تلفن: ۰۲۱۸۸۶۹۵۹۰۹

توضیحات:

جدید ترین املاک

خرید آپارتمان 2 خوابه در درختی
مسکونی
75 متر
2 خواب
درختی
قیمت:
1.35 میلیارد تومان
مترمربع:
18 میلیون تومان
۶ ماه پیش
ماهان
خرید آپارتمان 3 خوابه در سپهر
مسکونی
140 متر
3 خواب
سپهر
قیمت:
2.8 میلیارد تومان
مترمربع:
20 میلیون تومان
۶ ماه پیش
ماهان
خرید آپارتمان 3 خوابه در درختی
مسکونی
115 متر
3 خواب
درختی
قیمت:
2.3 میلیارد تومان
مترمربع:
20 میلیون تومان
۶ ماه پیش
ماهان
خرید آپارتمان 1 خوابه در درختی
مسکونی
70 متر
1 خواب
درختی
قیمت:
2.1 میلیارد تومان
مترمربع:
30 میلیون تومان
۶ ماه پیش
ماهان
خرید آپارتمان 3 خوابه در درختی
مسکونی
126 متر
3 خواب
درختی
قیمت:
2.52 میلیارد تومان
مترمربع:
20 میلیون تومان
۶ ماه پیش
ماهان
خرید آپارتمان 2 خوابه در کوهستان - فرحزادی
مسکونی
100 متر
2 خواب
کوهستان - فرحزادی
قیمت:
3 میلیارد تومان
مترمربع:
30 میلیون تومان
۶ ماه پیش
ماهان
خرید آپارتمان 2 خوابه در بلوار پاکنژاد
مسکونی
115 متر
2 خواب
بلوار پاکنژاد
قیمت:
3.45 میلیارد تومان
مترمربع:
30 میلیون تومان
۶ ماه پیش
ماهان
خرید آپارتمان 1 خوابه در بلوار پاکنژاد
مسکونی
70 متر
1 خواب
بلوار پاکنژاد
قیمت:
2.1 میلیارد تومان
مترمربع:
30 میلیون تومان
۶ ماه پیش
ماهان
همه‌ی املاک خرید