ثبت رایگان آگهی

صاد

نام مدیر: رضا صادقیحوزه فعالیت: جنت اباد جنوبیآدرس: جنت آباد جنوبی لاله شرقی پلاک ۹۶تلفن: ۰۲۱۴۴۴۴۳۰۰۴

توضیحات:

جدید ترین املاک

9
خرید آپارتمان 2 خوابه در شهر زیبا
مسکونی
87 متر
2 خواب
شهر زیبا
قیمت:
1.54 میلیارد تومان
مترمربع:
17.7 میلیون تومان
۲۴ روز پیش
صاد
3
خرید آپارتمان 2 خوابه در سازمان برنامه شمالی
مسکونی
83 متر
2 خواب
سازمان برنامه شمالی
قیمت:
1.69 میلیارد تومان
مترمربع:
20.3 میلیون تومان
۲۴ روز پیش
صاد
7
خرید آپارتمان 3 خوابه در پونک
مسکونی
123 متر
3 خواب
پونک
قیمت:
2.645 میلیارد تومان
مترمربع:
21.5 میلیون تومان
۲۴ روز پیش
صاد
2
خرید آپارتمان 2 خوابه در جنت اباد مرکزی
مسکونی
95 متر
2 خواب
جنت اباد مرکزی
قیمت:
1.62 میلیارد تومان
مترمربع:
17.05 میلیون تومان
۲۴ روز پیش
صاد
3
خرید آپارتمان 2 خوابه در پونک
مسکونی
71 متر
2 خواب
پونک
قیمت:
1.45 میلیارد تومان
مترمربع:
20.4 میلیون تومان
۲۴ روز پیش
صاد
10
خرید آپارتمان 2 خوابه در پونک
مسکونی
70 متر
2 خواب
پونک
قیمت:
1.45 میلیارد تومان
مترمربع:
20.7 میلیون تومان
۲۴ روز پیش
صاد
7
خرید آپارتمان 2 خوابه در سازمان برنامه جنوبی
مسکونی
68 متر
2 خواب
سازمان برنامه جنوبی
قیمت:
1.3 میلیارد تومان
مترمربع:
19.12 میلیون تومان
۲۵ روز پیش
صاد
2
خرید آپارتمان 2 خوابه در سازمان برنامه جنوبی
مسکونی
79 متر
2 خواب
سازمان برنامه جنوبی
قیمت:
1.6 میلیارد تومان
مترمربع:
20.25 میلیون تومان
۲۵ روز پیش
صاد
همه‌ی املاک خرید