ثبت رایگان آگهی

آدم و حوا

نام مدیر: احسان نوربخشحوزه فعالیت: زعفرانیهآدرس: ولنجک خیابان سیزدهم شمال شرقی خیابان ساسان پلاک ۳۳ طبقه سوم واحد ۳۳تلفن: ۰۲۱۲۲۴۱۴۱۸۰

توضیحات:

جدید ترین املاک

10
خرید آپارتمان 3 خوابه در زعفرانیه
مسکونی
177 متر
3 خواب
زعفرانیه
قیمت:
7.965 میلیارد تومان
مترمربع:
45 میلیون تومان
۸ روز پیش
آدم و حوا
1
خرید آپارتمان 2 خوابه در ولنجک
مسکونی
150 متر
2 خواب
ولنجک
قیمت:
7.8 میلیارد تومان
مترمربع:
52 میلیون تومان
۲۲ روز پیش
آدم و حوا
9
خرید آپارتمان 3 خوابه در زعفرانیه
مسکونی
320 متر
3 خواب
زعفرانیه
قیمت:
27.2 میلیارد تومان
مترمربع:
85 میلیون تومان
۲۲ روز پیش
آدم و حوا
14
خرید آپارتمان 4 خوابه در زعفرانیه
مسکونی
286 متر
4 خواب
زعفرانیه
قیمت:
11 میلیارد تومان
مترمربع:
38.5 میلیون تومان
۸ روز پیش
آدم و حوا
9
خرید آپارتمان 4 خوابه در زعفرانیه
مسکونی
340 متر
4 خواب
زعفرانیه
قیمت:
22 میلیارد تومان
مترمربع:
64.7 میلیون تومان
۸ روز پیش
آدم و حوا
9
خرید آپارتمان 2 خوابه در ولنجک
مسکونی
152 متر
2 خواب
ولنجک
قیمت:
8 میلیارد تومان
مترمربع:
52.63 میلیون تومان
۲۳ روز پیش
آدم و حوا
9
خرید آپارتمان 2 خوابه در ولنجک
مسکونی
135 متر
2 خواب
ولنجک
قیمت:
5.4 میلیارد تومان
مترمربع:
40 میلیون تومان
۲۳ روز پیش
آدم و حوا
9
خرید آپارتمان 4 خوابه در زعفرانیه
مسکونی
294 متر
4 خواب
زعفرانیه
قیمت:
14.7 میلیارد تومان
مترمربع:
50 میلیون تومان
۸ روز پیش
آدم و حوا
همه‌ی املاک خرید