ثبت رایگان آگهی

درخشان

نام مدیر: امیر رضاییحوزه فعالیت: شهرک غربآدرس: شهرک غرب فاز ۴ خیابان درخشان پلاک۲۷تلفن: ۰۲۱۸۸۳۶۱۰۱۸

توضیحات:

جدید ترین املاک

بایگانی
14
خرید آپارتمان 2 خوابه در ایوانک
مسکونی
105 متر
2 خواب
ایوانک
قیمت:
3.99 میلیارد تومان
مترمربع:
38 میلیون تومان
۱ سال پیش
درخشان
بایگانی
9
خرید آپارتمان 3 خوابه در ایوانک
مسکونی
130 متر
3 خواب
ایوانک
قیمت:
4.55 میلیارد تومان
مترمربع:
35 میلیون تومان
۱ سال پیش
درخشان
بایگانی
11
خرید آپارتمان 3 خوابه در ایوانک
مسکونی
181 متر
3 خواب
ایوانک
قیمت:
3.439 میلیارد تومان
مترمربع:
19 میلیون تومان
۱ سال پیش
درخشان
بایگانی
8
خرید آپارتمان 3 خوابه در خوارزم
مسکونی
136 متر
3 خواب
خوارزم
قیمت:
3.128 میلیارد تومان
مترمربع:
23 میلیون تومان
۱ سال پیش
درخشان
بایگانی
خرید آپارتمان 3 خوابه در ایوانک
مسکونی
170 متر
3 خواب
ایوانک
قیمت:
3.75 میلیارد تومان
مترمربع:
22.06 میلیون تومان
۱ سال پیش
درخشان
بایگانی
خرید آپارتمان 2 خوابه در شهرک غرب
مسکونی
145 متر
2 خواب
شهرک غرب
قیمت:
3.55 میلیارد تومان
مترمربع:
24.48 میلیون تومان
۱ سال پیش
درخشان
بایگانی
خرید آپارتمان 3 خوابه در شهرک غرب
مسکونی
153 متر
3 خواب
شهرک غرب
قیمت:
3.32 میلیارد تومان
مترمربع:
21.7 میلیون تومان
۱ سال پیش
درخشان
بایگانی
خرید ویلایی 3 خوابه در ایوانک
مسکونی
170 متر
3 خواب
ایوانک
قیمت:
5.5 میلیارد تومان
مترمربع:
32.35 میلیون تومان
۱ سال پیش
درخشان
همه‌ی املاک خرید