قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در ظفر تهران

آخرین بروزرسانی در 8 روز پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 97.1 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 11.1 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در ظفر