نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

بازار مسکن

ما شما را در تصمیم گیری بهتر یاری می‌کنیم

قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در تهران پارس تهران

آخرین ارزیابی

پنج‌شنبه ، 1 اردیبهشت 1401
قیمت تخمینی (یک متر مربع)
35.3 میلیون تومان
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط
3.25 میلیارد تومان
قیمت یک متر مربع (بر اساس آگهی‌ها)
33.9 میلیون تومان
قیمت یک متر مربع نوساز (بر اساس آگهی‌ها)
41.1 میلیون تومان
قیمت یک واحد مسکونی (بر اساس آگهی‌ها)
3.11 میلیارد تومان
قیمت رهن کامل یک متر مربع (بر اساس آگهی‌ها)
5 میلیون تومان
قیمت رهن کامل یک واحد مسکونی (بر اساس آگهی‌ها)
435.2 میلیون تومان
قیمت رهن کامل یک واحد مسکونی نوساز (بر اساس آگهی‌ها)
468.6 میلیون تومان
سه ماه اخیر
 • یک ماه اخیر
 • سه ماه اخیر
 • شش ماه اخیر
 • یک سال اخیر
 • سه سال اخیر
 • میانگین قیمت یک متر مربع (بر اساس معاملات)
  -
  تغییرات قیمت بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید
  4%
  تعداد معاملات
  -
  ارزش معاملات
  -

  آگهی های ملکی در تهران پارس

  در تهران پارس در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ قیمت تخمینی (یک متر مربع) 35.34 میلیون تومان و قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 3.25 میلیارد تومان است.
  در سه ماه اخیر قیمت یک متر مربع نوساز (بر اساس آگهی‌ها) 0.04 میلیارد تومان و قیمت یک متر مربع (بر اساس آگهی‌ها) 33.92 میلیون تومان و قیمت یک واحد مسکونی (بر اساس آگهی‌ها) 3113.19 میلیون تومان و قیمت رهن کامل یک متر مربع (بر اساس آگهی‌ها) 0.00 میلیارد تومان بوده است.

  نتایج مشابه جستجوی شما

  قیمت آپارتمان در تهرانپارس
  قیمت آپارتمان در میدان شاهد
  قیمت آپارتمان در تهران پارس شرقی
  قیمت آپارتمان در فلکه سوم تهرانپارس
  قیمت آپارتمان در تهران پارس غربی
  قیمت آپارتمان در جشنواره
  قیمت آپارتمان در بلوار پروین
  قیمت آپارتمان در فلکه اول تهرانپارس