قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در ستارخان تهران

آخرین ارزیابی

جمعه ، 1 مهر 1401

قیمت تخمینی (یک متر مربع)

50.8 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط

5.06 میلیارد تومان

قیمت یک متر مربع (بر اساس آگهی‌ها)

57.2 میلیون تومان

قیمت یک متر مربع نوساز (بر اساس آگهی‌ها)

61 میلیون تومان

قیمت یک واحد مسکونی (بر اساس آگهی‌ها)

6.16 میلیارد تومان

قیمت رهن کامل یک متر مربع (بر اساس آگهی‌ها)

3.4 میلیون تومان

قیمت رهن کامل یک واحد مسکونی (بر اساس آگهی‌ها)

332.1 میلیون تومان

قیمت رهن کامل یک واحد مسکونی نوساز (بر اساس آگهی‌ها)

370.8 میلیون تومان
سه ماه اخیر
 • یک ماه اخیر
 • سه ماه اخیر
 • شش ماه اخیر
 • یک سال اخیر
 • سه سال اخیر
 • میانگین قیمت یک متر مربع (بر اساس معاملات)

  -

  تغییرات قیمت بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید

  9%

  تعداد معاملات

  -

  ارزش معاملات

  -

  نتایج مشابه جستجوی شما


  در ستارخان در ۱ مهر ۱۴۰۱ قیمت تخمینی (یک متر مربع) 50.83 میلیون تومان و قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 5.06 میلیارد تومان است.
  در سه ماه اخیر قیمت یک متر مربع نوساز (بر اساس آگهی‌ها) 0.06 میلیارد تومان و قیمت یک متر مربع (بر اساس آگهی‌ها) 57.15 میلیون تومان و قیمت یک واحد مسکونی (بر اساس آگهی‌ها) 6157.12 میلیون تومان و قیمت رهن کامل یک متر مربع (بر اساس آگهی‌ها) 0.00 میلیارد تومان بوده است.