قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در منطقه 9 تهران

آخرین بروزرسانی در 8 روز پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 41.6 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 3 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در منطقه ٩