قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در نارمک منطقه 8 تهران

آخرین بروزرسانی در 2 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 95.6 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 6.8 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در نارمک