قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در شریعتی - ظفر تهران

آخرین بروزرسانی در 2 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 176.1 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 19.9 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در شریعتی - ظفر