قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در منطقه 16 تهران

آخرین بروزرسانی در 8 روز پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 34.3 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 2.5 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در منطقه ١٦