قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در باهنر تهران

آخرین بروزرسانی در 2 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 230.1 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 39.3 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در باهنر