قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در پاسداران تهران

آخرین بروزرسانی در 1 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 120.4 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 17.4 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در پاسداران