قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در پاسداران تهران

آخرین بروزرسانی در 3 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 195.5 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 28.2 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در پاسداران