قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در میرداماد تهران

آخرین بروزرسانی در 2 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 179.1 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 23.8 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در میرداماد