قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در کامرانیه تهران

آخرین بروزرسانی در 3 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 225 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 40.9 میلیارد تومان

نتایج مشابه جستجوی شما

خیابان کامرانیه جنوبیحصاربوعلیکامرانیه شمالی

آگهی‌های ملکی در کامرانیه