قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در کامرانیه تهران

آخرین بروزرسانی در 8 روز پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 138.5 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 25.1 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در کامرانیه