قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در ارارات تهران

آخرین بروزرسانی در 1 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 190.5 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 27.8 میلیارد تومان

نتایج مشابه جستجوی شما

خدامیافتاب - ارارات

آگهی‌های ملکی در ارارات