ثبت رایگان آگهی
خرید
 • خرید
 • رهن و اجاره
  جستجو محله
  نوع ملک
  نوع کاربری
  نوع ملک
  قیمت
  قیمت
  تا
  مقدار حداقل از حداکثر بیشتر انتخاب شده است
  تعداد اتاق خواب
  متراژ بنا
  تا
  مقدار حداقل از حداکثر بیشتر انتخاب شده است

  خرید آپارتمان در شهرک امید

  امکانات ملک
  موارد بیشتر
  شرایط
  موارد بیشتر

  اطلاعات ماه اخیر منطقه 4

  تعداد کل معاملات انجام شده952 معامله
  میانگین قیمت متر مربع14.49 میلیون تومان
  میانگین قیمت کل1.394 میلیارد تومان
  درصد تغییرات قیمت یک ماه گذشته 2.65% +
  0 نتیجهبرای

  خرید آپارتمان در شهرک امید

  1
  خرید آپارتمان 2 خوابه در قنات کوثر
  مسکونی
  88 متر
  2 خواب
  قنات کوثر
  قیمت:
  1.15 میلیارد تومان
  مترمربع:
  13.07 میلیون تومان
  ۲ روز پیش
  آریا
  1
  خرید آپارتمان 2 خوابه در قنات کوثر
  مسکونی
  76 متر
  2 خواب
  قنات کوثر
  قیمت:
  1.065 میلیارد تومان
  مترمربع:
  14 میلیون تومان
  ۲ روز پیش
  آریا
  1
  خرید آپارتمان 2 خوابه در قنات کوثر
  مسکونی
  85 متر
  2 خواب
  قنات کوثر
  قیمت:
  950 میلیون تومان
  مترمربع:
  11.17 میلیون تومان
  ۲ روز پیش
  آریا
  1
  خرید آپارتمان 2 خوابه در قنات کوثر
  مسکونی
  92 متر
  2 خواب
  قنات کوثر
  قیمت:
  950 میلیون تومان
  مترمربع:
  10.32 میلیون تومان
  ۲ روز پیش
  آریا
  1
  خرید آپارتمان 2 خوابه در قنات کوثر
  مسکونی
  88 متر
  2 خواب
  قنات کوثر
  قیمت:
  950 میلیون تومان
  مترمربع:
  10.79 میلیون تومان
  ۲ روز پیش
  آریا
  1
  خرید آپارتمان 2 خوابه در قنات کوثر
  مسکونی
  90 متر
  2 خواب
  قنات کوثر
  قیمت:
  1.215 میلیارد تومان
  مترمربع:
  13.5 میلیون تومان
  ۲ روز پیش
  آریا
  1
  خرید آپارتمان 2 خوابه در قنات کوثر
  مسکونی
  95 متر
  2 خواب
  قنات کوثر
  قیمت:
  1.2 میلیارد تومان
  مترمربع:
  12.63 میلیون تومان
  ۲ روز پیش
  آریا
  1
  خرید آپارتمان 2 خوابه در قنات کوثر
  مسکونی
  89 متر
  2 خواب
  قنات کوثر
  قیمت:
  1.15 میلیارد تومان
  مترمربع:
  12.92 میلیون تومان
  ۲ روز پیش
  آریا
  1
  خرید آپارتمان 2 خوابه در قنات کوثر
  مسکونی
  90 متر
  2 خواب
  قنات کوثر
  قیمت:
  1.575 میلیارد تومان
  مترمربع:
  17.5 میلیون تومان
  ۹ روز پیش
  آریا
  1
  خرید آپارتمان 2 خوابه در قنات کوثر
  مسکونی
  86 متر
  2 خواب
  قنات کوثر
  قیمت:
  1.505 میلیارد تومان
  مترمربع:
  17.5 میلیون تومان
  ۹ روز پیش
  آریا
  1
  خرید آپارتمان 2 خوابه در قنات کوثر
  مسکونی
  85 متر
  2 خواب
  قنات کوثر
  قیمت:
  1.5 میلیارد تومان
  مترمربع:
  17.65 میلیون تومان
  ۹ روز پیش
  آریا