نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

1 میلی...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت قیمت تا ١ میلیارد تومان در سعادت اباد تهران

فروش آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
1
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
فروش آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
سعادت اباد
خانه

مسکونی

210 متر

3 خواب

4 روز پیش

فروش مستغلات 28 خوابه در سعادت اباد
1
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
فروش مستغلات 28 خوابه در سعادت اباد
سعادت اباد
خانه

اداری تجاری

1401 متر

28 خواب

4 روز پیش

فروش مستغلات 26 خوابه در بلوار شهرداری - سعادت اباد
1
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
فروش مستغلات 26 خوابه در بلوار شهرداری - سعادت اباد
بلوار شهرداری - سعادت اباد
خانه

اداری تجاری

1402 متر

26 خواب

4 روز پیش

فروش مستغلات 20 خوابه در سعادت اباد
1
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
فروش مستغلات 20 خوابه در سعادت اباد
سعادت اباد
خانه

اداری تجاری

1404 متر

20 خواب

4 روز پیش

فروش مستغلات 24 خوابه در بلوار شهرداری - سعادت اباد
1
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
فروش مستغلات 24 خوابه در بلوار شهرداری - سعادت اباد
بلوار شهرداری - سعادت اباد
خانه

مسکونی

1403 متر

24 خواب

4 روز پیش

فروش مستغلات 30 خوابه در سعادت اباد
1
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
فروش مستغلات 30 خوابه در سعادت اباد
سعادت اباد
خانه

مسکونی

1400 متر

30 خواب

4 روز پیش

فروش مستغلات در بلوار شهرداری - سعادت اباد
1
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
فروش مستغلات در بلوار شهرداری - سعادت اباد
بلوار شهرداری - سعادت اباد
خانه

اداری تجاری

4000 متر

4 روز پیش

فروش مستغلات 10 خوابه در بلوار شهرداری - سعادت اباد
1
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
فروش مستغلات 10 خوابه در بلوار شهرداری - سعادت اباد
بلوار شهرداری - سعادت اباد
خانه

اداری تجاری

850 متر

10 خواب

4 روز پیش

صرافها
1
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
صرافها
سعادت اباد
خانه

مسکونی

135 متر

3 خواب

5 روز پیش

بدون مشرف
1
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
بدون مشرف
سعادت اباد
خانه

مسکونی

134 متر

3 خواب

5 روز پیش

تک واحدی
1
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
تک واحدی
سعادت اباد
خانه

مسکونی

133 متر

3 خواب

5 روز پیش

سه خواب تک واحدی
1
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
سه خواب تک واحدی
سعادت اباد
خانه

مسکونی

138 متر

3 خواب

5 روز پیش

3 خواب تک واحدی
1
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
3 خواب تک واحدی
سعادت اباد
خانه

مسکونی

137 متر

3 خواب

5 روز پیش

210 متری/تک واحدی/2 پارکینگ/ژورنالی/بالای کاج
11
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
210 متری/تک واحدی/2 پارکینگ/ژورنالی/بالای کاج
سعادت اباد
خانه

مسکونی

210 متر

3 خواب

5 روز پیش

فروش آپارتمان مروارید  خوابه در سعادت اباد
1
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
فروش آپارتمان مروارید خوابه در سعادت اباد
سعادت اباد
خانه

مسکونی

126 متر

3 خواب

5 روز پیش

مروارید فروش آپارتمان3 خوابه در سعادت اباد
1
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
مروارید فروش آپارتمان3 خوابه در سعادت اباد
سعادت اباد
خانه

مسکونی

124 متر

3 خواب

5 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد مروارید
1
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد مروارید
سعادت اباد
خانه

مسکونی

125 متر

3 خواب

5 روز پیش

فروش آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد
1
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
فروش آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد
سعادت اباد
خانه

مسکونی

210 متر

3 خواب

5 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد
1
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد
سعادت اباد
خانه

مسکونی

130 متر

3 خواب

5 روز پیش

فروش آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد
2
قیمت:
100 تومان
قیمت هر متر مربع :
100 تومان
فروش آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد
سعادت اباد
خانه

مسکونی

210 متر

3 خواب

5 روز پیش
1