خرید

نوع ملک

1 میلی...

متراژ

فیلترهای بیشتر

خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در تهران-سازمان برنامه شمالی

2
یک روز پیش
64متر دوخواب سازمان شمال سرمایه‌گذارای
قیمت: 2.5 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
64 متر
2 خواب
پایتخت 1

2
یک روز پیش
55متر 1خواب کم واحد روبه آفتاب سازمان برنامه
قیمت: 2.2 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
55 متر
1 خواب
پایتخت 1

6
۱۵ روز پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سازمان برنامه شمالی - من...
قیمت: 3 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
58 متر
2 خواب
اسپاد

2
۱۶ روز پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سازمان برنامه شمالی
قیمت: 3 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
75 متر
2 خواب
رادمان

0
۱۹ روز پیش
فروش مغازه در سازمان برنامه شمالی
قیمت: 1 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
اداری تجاری
35 متر
آلما وی آی پی

5
۲۱ روز پیش
64متر دوخواب سازمان شمالی
قیمت: 2.9 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
64 متر
2 خواب
صاد

3
یک ماه پیش
سازمان برنامه 36متر تک واحدی//سرمایه گذاری
قیمت: 1.76 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 49 میلیون تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
36 متر
1 خواب
هامون

6
یک ماه پیش
42متر یه خواب خوش نقشه سازمان برنامه
قیمت: 1.8 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
42 متر
1 خواب
رادمان

1
یک ماه پیش
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در سازمان برنامه شمالی - من...
قیمت: 2.65 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
50 متر
1 خواب
رهام

3
یک ماه پیش
58متر دوخواب سازمان برنامه شمالی
قیمت: 2.96 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 51 میلیون تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
58 متر
2 خواب
اسپاد

9
یک ماه پیش
79 متری/سرمایه گذاری
قیمت: 2.85 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
79 متر
2 خواب
رستا

6
۲ ماه پیش
85 متر 2 خواب تاپ لوکیشن منطقه 5
قیمت: 2.99 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
85 متر
2 خواب
اوپال

4
۲ ماه پیش
72متر 2خواب 8واحدی با امکانات طبقه سازمان برنامه شمالی
قیمت: 3 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
73 متر
2 خواب
بارمان

2
۲ ماه پیش
سازمان برنامه شمالی/شقایق شمالی/75متر/2خواب/با امکانات
قیمت: 2.93 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 39.1 میلیون تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
75 متر
2 خواب
صاد

2
۲ ماه پیش
فردوس غرب / 74متر / فول / (قیمت سوووپرررر دلالی)
قیمت: 2.44 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
74 متر
2 خواب
هامون

5
۲ ماه پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سازمان برنامه شمالی
قیمت: 3 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
80 متر
2 خواب
اوپال

6
۲ ماه پیش
82متر 2 خواب کم واحد سازمان برنامه شمالی
قیمت: 3 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
82 متر
2 خواب
بارمان

1
۲ ماه پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سازمان برنامه شمالی - من...
قیمت: 2.98 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
63 متر
2 خواب
رادمان

1
۲ ماه پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سازمان برنامه شمالی - من...
قیمت: 2.98 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
63 متر
2 خواب
رادمان

1
۲ ماه پیش
71متر 2خواب سازمان برنامه شمالی
قیمت: 2.9 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
مسکونی
71 متر
2 خواب
اوپال