نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در تهران-تهران پارس شرقی

60 متری تک خوابه
8
قیمت:
2 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
33.3 میلیون تومان
60 متری تک خوابه
تهران پارس شرقی
گروه مشاورین املاک آراز

مسکونی

60 متر

1 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در تهران پارس شرقی
4
قیمت:
1.65 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
27.5 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در تهران پارس شرقی
تهران پارس شرقی
یاس نو

مسکونی

60 متر

1 خواب

2 روز پیش

اپارتمان 63متری دوخواب
5
قیمت:
2 میلیارد تومان
اپارتمان 63متری دوخواب
تهران پارس شرقی
یاس نو

مسکونی

63 متر

2 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/ 1 خوابه در جشنواره
1
قیمت:
1.15 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
19.8 میلیون تومان
فروش آپارتمان/ 1 خوابه در جشنواره
جشنواره
کیانیان

مسکونی

58 متر

1 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس شرقی
1
قیمت:
1.7 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
21.3 میلیون تومان
فروش آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس شرقی
تهران پارس شرقی
کیانیان

مسکونی

80 متر

2 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/ 2 خوابه در جشنواره
1
قیمت:
2.6 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
37.1 میلیون تومان
فروش آپارتمان/ 2 خوابه در جشنواره
جشنواره
کیانیان

مسکونی

70 متر

2 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/ 1 خوابه در جشنواره
1
قیمت:
850 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع :
10 میلیون تومان
فروش آپارتمان/ 1 خوابه در جشنواره
جشنواره
کیانیان

مسکونی

85 متر

1 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/2 خوابه در جشنواره
1
قیمت:
2.5 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
21.4 میلیون تومان
فروش آپارتمان/2 خوابه در جشنواره
جشنواره
کیانیان

مسکونی

117 متر

2 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/2 خوابه در جشنواره
1
قیمت:
3.78 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
36 میلیون تومان
فروش آپارتمان/2 خوابه در جشنواره
جشنواره
کیانیان

مسکونی

105 متر

2 خواب

2 روز پیش

66 متر 2 خواب رو به آفتاب
0
قیمت:
1.9 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
28.7 میلیون تومان
66 متر 2 خواب رو به آفتاب
تهران پارس شرقی
یاس نو

مسکونی

66 متر

2 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/2 خوابه در تهران پارس شرقی
1
قیمت:
3.28 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
33.5 میلیون تومان
فروش آپارتمان/2 خوابه در تهران پارس شرقی
تهران پارس شرقی
کیانیان

مسکونی

98 متر

2 خواب

3 روز پیش

فروش آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس شرقی
1
قیمت:
3.12 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
30.9 میلیون تومان
فروش آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس شرقی
تهران پارس شرقی
کیانیان

مسکونی

101 متر

2 خواب

3 روز پیش

فروش آپارتمان/2 خوابه در جشنواره
1
قیمت:
2.88 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
30 میلیون تومان
فروش آپارتمان/2 خوابه در جشنواره
جشنواره
کیانیان

مسکونی

96 متر

2 خواب

3 روز پیش

فروش آپارتمان/1 خوابه در تهران پارس شرقی
1
قیمت:
1.84 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
36.8 میلیون تومان
فروش آپارتمان/1 خوابه در تهران پارس شرقی
تهران پارس شرقی
کیانیان

مسکونی

50 متر

1 خواب

3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در تهران پارس شرقی
6
قیمت:
3.29 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
35 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در تهران پارس شرقی
تهران پارس شرقی
یاس نو

مسکونی

94 متر

2 خواب

3 روز پیش

اپارتمان 65متری نزدیک فلکه دوم تهرانپارس
0
قیمت:
1.85 میلیارد تومان
اپارتمان 65متری نزدیک فلکه دوم تهرانپارس
تهران پارس شرقی
یاس نو

مسکونی

65 متر

2 خواب

4 روز پیش

فروش آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس شرقی
4
قیمت:
2.5 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
31.6 میلیون تومان
فروش آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس شرقی
تهران پارس شرقی
کیانیان

مسکونی

79 متر

2 خواب

7 روز پیش

فروش آپارتمان/2 خوابه در جشنواره
1
قیمت:
1.35 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
22.5 میلیون تومان
فروش آپارتمان/2 خوابه در جشنواره
جشنواره
کیانیان

مسکونی

60 متر

2 خواب

7 روز پیش

فروش آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس شرقی
1
قیمت:
2.3 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
33.8 میلیون تومان
فروش آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس شرقی
تهران پارس شرقی
کیانیان

مسکونی

68 متر

2 خواب

7 روز پیش

فروش آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس شرقی
1
قیمت:
3.8 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
38 میلیون تومان
فروش آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس شرقی
تهران پارس شرقی
کیانیان

مسکونی

100 متر

2 خواب

7 روز پیش
1