1/14
بایگانی شد

امکانات و توضیحات

انباری
بالکن

یک از بهترین فرعیهای جردن 3 طبقه تک واحدی واقع در طبقه سوم و یک سویت 40 متری مستقل در طبقه چهارم 1 پارکینگ سندی و 2 پارکینگ مزاحم عالی برای سکونت و سرمایه گذاری

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲