خرید

نوع ملک

قیمت کل

متراژ

فیلترهای بیشتر

خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در تهران-شهرارا

1
۴ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در پاتریس لومومبا - منطقه 2
قیمت: 5.35 میلیارد تومان
پاتریس لومومبا
مسکونی
107 متر
2 خواب
خاورمیانه

1
۷ ساعت پیش
57 متر 1 خواب/شهر ارا/با پارکینگ
قیمت: 2.65 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 46 میلیون تومان
شهرارا
مسکونی
58 متر
1 خواب
بارگن

6
۹ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در شهرارا - منطقه 2
قیمت: 5.4 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 60 میلیون تومان
شهرارا
مسکونی
90 متر
2 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

9
۱۰ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرارا - منطقه 2
قیمت: 9.52 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 85 میلیون تومان
شهرارا
مسکونی
112 متر
3 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

1
۱۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در پاتریس لومومبا - منطقه 2
قیمت: 4.3 میلیارد تومان
پاتریس لومومبا
مسکونی
101 متر
2 خواب
خاورمیانه

0
۱۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در شهرارا
قیمت: 3.8 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 34 میلیون تومان
شهرارا
مسکونی
110 متر
2 خواب
خاورمیانه

1
۱۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان 2 خوابه در شهرارا
قیمت: 3.8 میلیارد تومان
شهرارا
مسکونی
110 متر
2 خواب
خاورمیانه

1
۱۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در پاتریس لومومبا - منطقه 2
قیمت: 5.35 میلیارد تومان
پاتریس لومومبا
مسکونی
105 متر
2 خواب
خاورمیانه

1
۱۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در پاتریس لومومبا - منطقه 2
قیمت: 5.35 میلیارد تومان
پاتریس لومومبا
مسکونی
106 متر
2 خواب
خاورمیانه

5
۱۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در پاتریس لومومبا - منطقه 2
قیمت: 4.6 میلیارد تومان
پاتریس لومومبا
مسکونی
96 متر
2 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

1
۱۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در شهرارا - منطقه 2
قیمت: 5.6 میلیارد تومان
شهرارا
مسکونی
130 متر
2 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

2
۱۱ ساعت پیش
130 متر , تک واحدی ,فول (شهرآرا)
قیمت: 6.4 میلیارد تومان
شهرارا
مسکونی
130 متر
2 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

1
۱۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در پاتریس لومومبا - منطقه 2
قیمت: 5.7 میلیارد تومان
پاتریس لومومبا
مسکونی
95 متر
2 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

3
۱۲ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در پاتریس لومومبا
قیمت: 10.5 میلیارد تومان
پاتریس لومومبا
مسکونی
153 متر
3 خواب
خاورمیانه

13
۱۲ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در پاتریس لومومبا - منطقه 2
قیمت: 10.5 میلیارد تومان
پاتریس لومومبا
مسکونی
154 متر
3 خواب
خاورمیانه

5
۱۲ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در شهرارا - منطقه 2
قیمت: 4.95 میلیارد تومان
شهرارا
مسکونی
95 متر
2 خواب
خاورمیانه

1
۱۴ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در شهرارا - منطقه 2
قیمت: 9.35 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 85 میلیون تومان
شهرارا
مسکونی
110 متر
2 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

1
۱۴ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در پاتریس لومومبا - منطقه 2
قیمت: 7.14 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 68 میلیون تومان
پاتریس لومومبا
مسکونی
105 متر
2 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

1
۱۴ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در شهرارا - منطقه 2
قیمت: 7.13 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 75 میلیون تومان
شهرارا
مسکونی
95 متر
2 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

1
۱۴ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرارا - منطقه 2
قیمت: 11.31 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 78 میلیون تومان
شهرارا
مسکونی
145 متر
3 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی