ثبت رایگان آگهی
خرید
 • خرید
 • رهن و اجاره
  جستجو محله
  نوع ملک
  نوع کاربری
  نوع ملک
  قیمت
  قیمت
  تا
  مقدار حداقل از حداکثر بیشتر انتخاب شده است
  تعداد اتاق خواب
  متراژ بنا
  تا
  مقدار حداقل از حداکثر بیشتر انتخاب شده است

  خرید آپارتمان در حیدری - بلوار خلیج فارس

  امکانات ملک
  موارد بیشتر
  شرایط
  موارد بیشتر

  اطلاعات ماه اخیر منطقه 18

  تعداد کل معاملات انجام شده244 معامله
  میانگین قیمت متر مربع7.21 میلیون تومان
  میانگین قیمت کل484.96 میلیون تومان
  درصد تغییرات قیمت یک ماه گذشته 5.94% +
  0 نتیجهبرای

  خرید آپارتمان در حیدری - بلوار خلیج فارس

  بایگانی
  1
  خرید آپارتمان 1 خوابه در حیدری - بلوار خلیج فارس
  مسکونی
  46 متر
  1 خواب
  حیدری - بلوار خلیج فارس
  قیمت:
  310 میلیون تومان
  مترمربع:
  6.7 میلیون تومان
  ۸ ماه پیش
  کارا 2
  بایگانی
  1
  خرید آپارتمان 1 خوابه در حیدری - بلوار خلیج فارس
  مسکونی
  46 متر
  1 خواب
  حیدری - بلوار خلیج فارس
  قیمت:
  310 میلیون تومان
  مترمربع:
  6.74 میلیون تومان
  ۸ ماه پیش
  کارا 2
  بایگانی
  خرید آپارتمان 2 خوابه در حیدری - بلوار خلیج فارس
  مسکونی
  89 متر
  2 خواب
  حیدری - بلوار خلیج فارس
  قیمت:
  791.5 میلیون تومان
  مترمربع:
  8.9 میلیون تومان
  ۷ ماه پیش
  اسکان نو
  بایگانی
  خرید آپارتمان 1 خوابه در حیدری - بلوار خلیج فارس
  مسکونی
  48 متر
  1 خواب
  حیدری - بلوار خلیج فارس
  قیمت:
  288 میلیون تومان
  مترمربع:
  6 میلیون تومان
  ۷ ماه پیش
  اسکان نو
  بایگانی
  خرید آپارتمان 2 خوابه در حیدری - بلوار خلیج فارس
  مسکونی
  89 متر
  2 خواب
  حیدری - بلوار خلیج فارس
  قیمت:
  791.5 میلیون تومان
  مترمربع:
  8.9 میلیون تومان
  ۷ ماه پیش
  اسکان نو
  بایگانی
  خرید آپارتمان 1 خوابه در حیدری - بلوار خلیج فارس
  مسکونی
  48 متر
  1 خواب
  حیدری - بلوار خلیج فارس
  قیمت:
  288 میلیون تومان
  مترمربع:
  6 میلیون تومان
  ۷ ماه پیش
  اسکان نو
  بایگانی
  خرید آپارتمان 1 خوابه در حیدری - بلوار خلیج فارس
  مسکونی
  40 متر
  1 خواب
  حیدری - بلوار خلیج فارس
  قیمت:
  300 میلیون تومان
  مترمربع:
  7.5 میلیون تومان
  ۸ ماه پیش
  کارا 3
  بایگانی
  خرید آپارتمان 2 خوابه در حیدری - بلوار خلیج فارس
  مسکونی
  106 متر
  2 خواب
  حیدری - بلوار خلیج فارس
  قیمت:
  954 میلیون تومان
  مترمربع:
  9 میلیون تومان
  ۸ ماه پیش
  اسکان نو
  بایگانی
  خرید آپارتمان 2 خوابه در حیدری - بلوار خلیج فارس
  مسکونی
  72 متر
  2 خواب
  حیدری - بلوار خلیج فارس
  قیمت:
  432 میلیون تومان
  مترمربع:
  6 میلیون تومان
  ۸ ماه پیش
  اسکان نو
  بایگانی
  خرید آپارتمان 1 خوابه در حیدری - بلوار خلیج فارس
  مسکونی
  54 متر
  1 خواب
  حیدری - بلوار خلیج فارس
  قیمت:
  513 میلیون تومان
  مترمربع:
  9.5 میلیون تومان
  ۸ ماه پیش
  اسکان نو
  بایگانی
  خرید آپارتمان 1 خوابه در حیدری - بلوار خلیج فارس
  مسکونی
  54 متر
  1 خواب
  حیدری - بلوار خلیج فارس
  قیمت:
  432 میلیون تومان
  مترمربع:
  8 میلیون تومان
  ۹ ماه پیش
  اسکان نو