1/3

امکانات و توضیحات

انباری
درب ریموت

4 طبقه بنای قابل سکونت 2 واحد 145 متری 2 واحد 69 متری 2 واحد 77 متری پارکینگ انباری هر واحد دارای سند مجزا 84 متر زیر همکف ملک دو نبش دارای انشعابات اب برق گاز و تلفن اماده بازدید و قرارداد داوودتوپچی

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲