1/1

امکانات و توضیحات

آسانسور
بالکن
انباری

75 متر دو خواب تکواحدی پارکینگ انباری آسانسور و تراس بهترین طبقه , بیشترین نور فرعی دنج و مشجر میدان خبرنگار فقط 1/300 یوسفی

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲