1/10

امکانات و توضیحات

آسانسور
درب ریموت
انباری

بهترین لوکیشن سازمان برنامه مرکزی 82 متر « 6 ساله » فول امکانات طبقه 2 / خواب 2 15 واحدی

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲