1/7

امکانات و توضیحات

بالکن
انباری
آسانسور

🚷🚷 ماجای شمامنطقه روگشته ایم 🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫 برگ زرین دیگری ازگات ❎❎فول امکانات❎❎ ❎❎طبقه ی پنجم❎❎ ❎❎به شدت زیرقیمت❎❎ ❎❎درمحله دنج وبدون سروصدا❎❎ ❎❎پنج طبقه تک واحدی❎❎ ❎❎کم واحدوبسیارخوش نقشه❎❎ ❎❎موقیت:گلاب❎❎ ❎❎مشاور::آیت❎❎ ❎❎باسه حرف گات زندگی کن❎❎ ❎❎گام

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲