1/3

امکانات و توضیحات

انباری
بالکن

امکانات طبقه 4 8 واحدی بهترین لوکیشن پونک خوش نقشه روبه آفتاب زیر قیمت منطقه مناسب برای سرمایه گذاری قابلیت دریافت تمامی وام ها دارای مستاجرتابرج 7 وام اول زوجین:260/000/000 ویا وام اوراق :240/000/000

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲