1/6

امکانات و توضیحات

انباری
معاوضه

واحد61متر1خوابه 11متر انباری جدا در زیر زمین اسانسور دارد 5 طبقه هرطبقه 2واحد کف سرامیک وپکیج باسازی شده

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲