1/1

امکانات و توضیحات

قدرالسهم

اکازیون 55 متر مغازه 80 متر اپارتمان قدرالسهم عالی موقعیت عالی در جنت اباد فروشنده زیر قیمت املاک

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲