1/8

امکانات و توضیحات

قیمت توافقی

بر ملاصدرا 650 متر با 1000 متر تجاری فعال جنوبی با مجوز های صنوف مربوطه و جهانگردی تک مالک با ملکیت و سر قفلی زیر قیمت منطقه فروش متین مسکن الهام

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲